Αειφορική παραγωγή
Δραστηριότητα
Το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου δίνει έμφαση στην εφαρμογή αειφόρων καλλιεργητικών πρακτικών σκληρού σίτου που σέβονται το περιβάλλον, ώστε να παράγονται προϊόντα υψηλής ποιότητας, που είναι ευκολότερα εμπορεύσιμα, και να μπορούν να διεκδικήσουν ανταγωνιστικότερες επιδόσεις στις αγορές και να αποδώσουν καλύτερες τιμές στους παραγωγούς. Το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου θέτει στο επίκεντρό του την προώθηση φυσικών παραγωγικών διαδικασιών που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών χωρίς να υποθηκεύουν το μέλλον των επόμενων γενεών. Βασικός άξονας της αειφορικής παραγωγής σκληρού σίτου είναι η ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών επιχειρήσεων, που συνδυάζουν υψηλό επίπεδο παραγωγικότητας με ταυτόχρονη προστασία των φυσικών πόρων προς όφελος της κοινωνίας συνολικά.
  • Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
  • Μείωση της χρήσης χημικών
  • Συντήρηση της γονιμότητας του εδάφους
  • Διατήρηση των ισορροπιών της φύσης