Δράσεις
Έρευνα

Ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων για τη παραγωγή υψηλής ποιότητας πρώτης ύλης, υψηλότερη απόδοση για τους αγρότες και περιορισμένες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Συνδυαστικά προγράμματα με Πανεπιστήμια και άλλα Ιδρύματα με τη μορφή μικρών ερευνητικών προγραμμάτων για μέλη ΔΕΠ και φοιτητές. Η Εκπαίδευση θα αναφερθεί στα αποτελέσματα της έρευνας που έγινε και θα συνεχίσει να γίνεται με στόχο την πράσινη αειφορική παραγωγή πρώτης ύλης και τελικού προϊόντος.

Έρευνα και εκπαίδευση

Υποτροφίες: Το πρόγραμμα προβλέπεται σε πρώτη φάση να χορηγήσει υποτροφίες σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, που επιθυμούν να κάνουν την πτυχιακή τους εργασία σε θέματα αειφορικής παραγωγής σκληρού σίτου σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας.

Eκπαίδευση

Σεμινάρια που θα οργανωθούν και θα απευθύνονται σε γεωτεχνικούς συμβούλους αγροτών και στους αγρότες για την ενημέρωση τους πάνω στις τεχνικές της καλλιέργειας για παραγωγή υψηλής ποιότητας σκληρού σίτου. Θα οργανωθούν επίσης σεμινάρια για το ευρύ κοινό, για να ενημερωθεί για τη προσπάθεια της εταιρείας να επιτύχει «πράσινη» παραγωγή της πρώτης ύλης. Θα γίνουν επισκέψεις σχολείων για ενημέρωση για όλο το πρόγραμμα της ΜΙΣΚΟ για αειφορική παραγωγή όχι μόνο της πρώτης ύλης αλλά και του τελικού προϊόντος.

Kαινοτομία

Η καινοτομία είναι η βάση της πράσινης αειφορικής παραγωγής σκληρού σίτου και ζυμαρικών. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα μεταφερθούν στην παραγωγή με υιοθέτηση από τους παραγωγούς των καινοτόμων πρακτικών. Σημαντικό στοιχείο σε αυτή τη κατεύθυνση είναι το Πρόγραμμα υποβοήθησης των παραγωγών στη διαχείριση των αγροκτημάτων τους με το λογισμικό granoduro net. Το πρόγραμμα που έχει αναπτυχθεί στην Ιταλία και έχει εφαρμοστεί με επιτυχία μεταφράζεται στα Ελληνικά και θα είναι διαθέσιμο στους Έλληνες αγρότες σύντομα.

Στόχος του προγράμματος είναι να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των αγροκτημάτων με σκληρό σιτάρι και στο μέλλον να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα γεωργικών πληροφοριών για το σιτάρι, που θα καλύπτει όλες της φάσεις παραγωγής και διακίνησης του προϊόντος μέχρι τη παραγωγή του τελικού προϊόντος: των ζυμαρικών.

Μεσογειακή Διατροφή

Προώθηση της συνέργειας μεταξύ της μεσογειακής διατροφής και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.