Συμβολαιακή Γεωργία
Δραστηριότητα
Τα ζυμαρικά της MISKO που παράγονται από υψηλής ποιότητας σκληρό σιτάρι είναι αποτέλεσμα συμβολαιακής καλλιέργειας. Ιδιαίτερα η Χρυσή Σειρά της MISKO που αποτελεί Κορυφαίο Ελληνικό Ζυμαρικό γίνεται από σιμιγδάλι, που παράγεται με μονοποικιλιακό σιτάρι από επιλεγμένους παραγωγούς. Οι αγρότες που συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα όχι μόνο εξασφαλίζουν έτσι τη σταθερή διάθεση της παραγωγής τους, αλλά απολαμβάνουν και οικονομικά οφέλη, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής τους με αύξηση των εσόδων τους και παράλληλη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος. Με τους αγρότες αυτούς θα συνεργαστεί στενά το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου για να τους βοηθήσει και να τους κατευθύνει να προσαρμοστούν στη βέλτιστη διαχείριση των χωραφιών τους, που θα αποδώσει βιώσιμη και υψηλής ποιότητας παραγωγή.