Η επιστημονική ομάδα
Δραστηριότητα
Η MISKO συνεργάζεται με εξειδικευμένους επιστήμονες υψηλού κύρους για το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου με στόχο τη μελέτη της καλλιέργειας σκληρού σίτου στην Ελλάδα, την εκπαίδευση των αγροτών και την ενίσχυση της προστασίας των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος. Την επιστημονική ομάδα πλαισιώνουν οι:
  • Δρ. Θεοφάνης Γέμτος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Ελληνικού Σίτου Μisko
   Δειτε περισσότερα
   Γεννήθηκε στη Λάρισα το 1947 και πήρε το πτυχίο του στη Γεωπονία από το ΑΠΘ το1970. Το 1980 έγινε Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Reading Αγγλίας με ειδικότητα τη Γεωργική Μηχανολογία (Μηχανήματα Αγρού). Από το 1979 ως το1996 δίδαξε στο Τ.Ε.Ι Λαρίσης και από το 1993 ως το 2014 ήταν μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Από 1-9-2014 μέχρι σήμερα είναι Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ο Δρ Θεοφάνης Γέμτος μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά και είναι μέλος διαφόρων επιστημονικών φορέων όπως, μεταξύ άλλων, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της Ελληνικής Εταιρείας Γεωργικής Μηχανικής (HELAGEN), της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γεωργικής Μηχανικής (EURAGEN) της American Society of Agricultural Engineers, της Canadian Society of Agricultural Engineers, της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γεωργικής Συντήρησης, του συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας γεωργικής μηχανικής ενώ έχει διατελέσει Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γεωργικής Μηχανικής. Συντόνισε το έργο Αειφορική Παραγωγή Σκληρού Σίτου και συμμετείχε ως επιστημονικός συνεργάτης σε περισσότερα από 27 ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 50 ερευνητικές εργασίες σε έγκριτα περιοδικά και έχει παρουσιάσει περισσότερες από 150 μελέτες σε Εθνικά και Διεθνή συνέδρια, ενώ συνεισφέρει συχνά κείμενα σε εκδόσεις αγροτικού ενδιαφέροντος και δίνει διαλέξεις σε αγρότες.
   Κλείσιμο
  • Δρ. Χρήστος Καβαλάρης, Οργανωτικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Ελληνικού Σίτου Μisko
   Δειτε περισσότερα
   ΕΔΙΠ Γεωργικής Μηχανολογίας και Διαχείρισης Γεωργικού Εξοπλισμού στο Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. Ο Δρ. Χρήστος Καβαλάρης είναι απόφοιτος της Σχολής Γεωπονίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με εξειδίκευση στα αειφορικά συστήματα γεωργικής παραγωγής. Διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στην εφαρμογή συστημάτων Γεωργίας Συντηρήσεως και παράλληλα έχει δραστηριοποιηθεί στους τομείς της Γεωργίας Ακριβείας, τις Ενεργειακές Καλλιέργειες και την ασφαλή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Σήμερα, διδάσκει Γεωργική Μηχανολογία και Διαχείριση γεωργικού Εξοπλισμού στο Γ.Φ.Π.Α.Π. ενώ στο παρελθόν έχει διδάξει στο τμήμα Μηχανικών Βιοσυστημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Έχει συμμετάσχει ως ερευνητής σε 14 Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Είναι συν-συγγραφέας ενός βιβλίου Γεωργικής Μηχανικής και έχει 8 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πάνω από 40 συμμετοχές σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Είναι πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Προώθησης Αειφορικών Καλλιεργητικών Συστημάτων (ΕΠΑΚΣ), μέλος του ΔΣ της European Conservation Agriculture Federation (ECAF), μέλος της Εταιρίας Γεωργικών Μηχανικός Ελλάδος και μέλος της European Society of Agricultural Engineering.
   Κλείσιμο