Πρόγραμμα
Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO

Η MISKO η μεγαλύτερη μάρκα ζυμαρικών στην Ελλάδα, είναι άρρηκτα δεμένη με την ελληνικότητα καταγράφοντας μια μακρά διαδρομή που κινείται παράλληλα με τη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Η στενή, παραδοσιακή και συνεπής σχέση της MISKO με την αγροτική παραγωγή, η διαχρονική πρωτοπορία και η αδιάλειπτη προσήλωση στην ποιότητα, την καθιστούν πόλο αυθεντίας σε ότι αφορά το πεδίο της έρευνας, της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης για το ελληνικό σιτάρι και τη μεσογειακή διατροφή.

Σε αυτό το πλαίσιο, η MISKO δημιούργησε το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου για να ενισχύσει την προώθηση παραγωγής σκληρού σίτου υψηλής ποιότητας και χαμηλών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τον παραγωγό, το περιβάλλον, την κοινωνία, αλλά και γενικότερα για την ενίσχυση μιας ανταγωνιστικής αγροτικής παραγωγής που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας στην Ελλάδα

Η ποιότητα της πρώτης ύλης που χαρακτηρίζει την 90χρονη πορεία της MISKO υπογραμμίζει τη φιλοσοφία του Προγράμματος Ελληνικού Σίτου που φιλοδοξεί να ανοίξει δρόμους γνώσης, συνεργασίας και ανάπτυξης για τους Έλληνες παραγωγούς.

Το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου αναπτύσσεται σε τρείς πυλώνες:

  • Ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας
  • Ενδυνάμωση της ενημέρωσης των αγροτών
  • Διεύρυνση της εκπαίδευσης των παραγωγών, των επαγγελματιών τουκλάδου και του ευρέως κοινού.

Το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου στοχεύει στην καλύτερη δυνατή οργάνωση της παραγωγής για βελτιστοποίηση της ποιότητας της πρώτης ύλης, του εισοδήματος του παραγωγού αλλά και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της αγροτικής δραστηριότητας συνδυάζοντας τη γνώση για τα οφέλη της μεσογειακής διατροφής με τις εξελίξεις στην παραγωγή υψηλής ποιότητας τελικών προϊόντων.

Όραμα Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO φιλοδοξεί να προωθήσει αποτελεσματικότερα συστήματα καλλιέργειας, να συμβάλλει στην παραγωγή σκληρού σίτου άριστης ποιότητας και στην εφαρμογή προτύπων αειφορίας με παράλληλα προγράμματα, που συμβάλλουν στην υψηλή παραγωγικότητα και στη προστασία του περιβάλλοντος.

Η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων συμβάλλει  στη γεωργική ανάπτυξή της χώρας, που είναι ένας από τους πιο σημαντικούς πυλώνες της Ελληνικής οικονομίας. Η MISKO θεωρεί πρώτιστη προτεραιότητα την ανάπτυξη της Γεωργίας και προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε με όλες τις δυνάμεις μας στην κατεύθυνση αυτή.

Πιο σημαντική από όλα θεωρούμε την αρωγή μας προς όλες τις παραγωγικές δυνάμεις και το επιστημονικό προσωπικό, που ασχολούνται με την Ελληνική Γη όπως οι αγρότες, οι φοιτητές των γεωργικών σχολών, οι νέοι επιστήμονες και οι γεωπόνοι, που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της ανόρθωσης  και ανάπτυξής  της Ελληνικής οικονομίας