ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Θεοφάνης Γέμτος

Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος

Κώστας Θεοχαρίδης

Υπεύθυνος Αγορών Σίτου MISKO

Μέλος Ομάδας Προγράμματος

Ανθούλα Γιάκα

Τεχνολόγος Γεωπόνος

Γραμματειακή Υποστήριξη Προγράμματος