ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Οι ημερίδες απευθύνονται κατά κύριο λόγο στη πρώτη παραγωγική βάση της MISKO, δηλαδή τους Έλληνες παραγωγούς που έχουν συμβολαιακή γεωργία με την εταιρία και σε συνεργαζόμενους γεωπόνους των διάφορων περιοχών.

Κύριος στόχος των παρουσιάσεων είναι να ενημερωθούν οι αγρότες και να γίνει μια εκτεταμένη συζήτηση μαζί τους, για τις καλλιεργητικές πρακτικές που μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλής ποιότητας πρώτη ύλη και κατ’ επέκταση σε υψηλής ποιότητας ζυμαρικά που ζητά ο Έλληνας καταναλωτής και οι Διεθνείς αγορές. Παράλληλα θα παρουσιαστούν στοιχεία για το κόστος παραγωγής και των δυνατοτήτων  υιοθέτησης πρακτικών που να μειώνουν το κόστος χωρίς να μειώνουν τις αποδόσεις και τη ποιότητα του προϊόντος.

Την οργάνωση των ημερίδων θα επιμεληθεί ο Ομότιμος Καθηγητής και Υπεύθυνος του Προγράμματος Ελληνικού Σίτου MISKO κ. Θεοφάνης Γέμτος, καθώς και ο Υπεύθυνος Προμηθειών Σίτου της εταιρίας κ. Κώστας Θεοχαρίδης.

Ο κ. Θεοχαρίδης θα παρουσιάσει τις απαιτήσεις της βιομηχανίας ζυμαρικών και ιδιαίτερα της MISKO σε ποιότητα πρώτης ύλης, δηλαδή του σιταριού, για τη παραγωγή υψηλής ποιότητας ζυμαρικών. Θα κάνει αναφορά στη σημαντική επιτυχία της παραγωγής μονοποικιλιακών ζυμαρικών που προσφέρονται πλέον στη αγορά και προέρχονται από σιτάρι της ποικιλίας SVEVO που καλλιεργήθηκε με συμβολαιακή γεωργία. Επίσης θα αναφερθεί στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σιταριού με τους παράγοντες που τα επηρεάζουν και θα εξηγήσει στους παραγωγούς ποια από αυτά μπορούμε να επηρεάσουμε και πως.

Ο κ. Γέμτος θα παρουσιάσει το κόστος παραγωγής του σιταριού με τις σήμερα επικρατούσες καλλιεργητικές πρακτικές που είναι ιδιαίτερα υψηλό. Θα αναλύσει τις διάφορες καλλιεργητικές πρακτικές και θα συγκρίνει τις ακολουθούμενες με τις προτεινόμενες, ως προς την επίδραση στη ποιότητα του σιταριού και στο κόστος παραγωγής. Θα αναφερθεί στη δυνατότητα υιοθέτησης καλλιεργητικών πρακτικών αλλά και νέων τεχνολογιών, όπως της γεωργία ακριβείας, που μπορούν να βελτιώσουν τη διαχείριση των αγροκτημάτων, τη παραγωγή και να μειώσουν το κόστος.

Σκοπός είναι η προώθηση μιας αειφορικής γεωργικής πρακτικής που εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την υψηλή παραγωγή και ποιότητα με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος.

 

Ημερίδες

Σέρρες - Σιάρκος Α.Ε. Εκκοκιστήρια Βάμβακος

Την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 19:00, στο ξενοδοχείο “Elpida Resort and Spa” στις Σέρρες, πραγματοποιήθηκε Ημερίδα του Προγράμματος Ελληνικού Σίτου MISKO, με παραγωγούς και γεωτεχνικούς της εταιρίας Σιάρκος Α.Ε..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγχίαλος, Θεσσαλονίκη - ΑΦΟΙ Ν.Καραγιώργου ΑΒΕΕ

Την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 18:00, στις εγκαταστάσεις του εκκοκιστηρίου στην Αγχίαλο Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε Ημερίδα του Προγράμματος Ελληνικού Σίτου MISKO, με παραγωγούς και γεωτεχνικούς της εταιρίας ΑΦΟΙ Ν.Καραγιώργου ΑΒΕΕ.

 

 

 

 

 

Φάρσαλα - ΑΦΟΙ Ν.Καραγιώργου ΑΒΕΕ

Την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 18:00, στις εγκαταστάσεις του εκκοκιστηρίου στα Φάρσαλα, πραγματοποιήθηκε Ημερίδα του Προγράμματος Ελληνικού Σίτου MISKO, με παραγωγούς και γεωτεχνικούς της εταιρίας ΑΦΟΙ Ν.Καραγιώργου ΑΒΕΕ.

 

 

 

 

 

Νίκαια, Λάρισα - Alfa Seeds ABEE

Την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 18:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας στη Λάρισα, πραγματοποιήθηκε Ημερίδα του Προγράμματος Ελληνικού Σίτου MISKO, με παραγωγούς και γεωτεχνικούς της εταιρίας Alfa Seeds ΑΒΕΕ.

 

 

 

Αλμυρός - Παυλίδης Γεωργική

Την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 18:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Αλμυρού, πραγματοποιήθηκε Ημερίδα του Προγράμματος Ελληνικού Σίτου MISKO, με παραγωγούς και γεωτεχνικούς της εταιρίας Παυλίδης Γεωργική.

 

 

Πτολεμαΐδα - Παυλίδης Γεωργική

Την Πέμπτη 05 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 18:00, στο ξενοδοχείο “Παντελίδης” στη Πτολεμαΐδα, πραγματοποιήθηκε Ημερίδα του Προγράμματος Ελληνικού Σίτου MISKO, με παραγωγούς και γεωτεχνικούς της εταιρίας Παυλίδης Γεωργική.

 

Θήβα - Alfa Seeds ΑΒΕΕ

Την Δευτέρα 09 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12:00, στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της εταιρίας στη Θήβα, πραγματοποιήθηκε Ημερίδα του Προγράμματος Ελληνικού Σίτου MISKO, με παραγωγούς και γεωτεχνικούς της εταιρίας Alfa Seeds ΑΒΕΕ.

Κόστος Παραγωγής Σκληρού Σίτου_Θεοφάνης Γέμτος

Ερωτηματολόγιο_Ημερίδες 2017