Αγρότης της Χρονιάς 2018

Το Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018, το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO συμμετείχε ως Μικρός Χορηγός στην εκδήλωσης της εφημερίδας Agrenda, για την ανάδειξη του Αγρότη της Χρονιάς 2018. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας συμμετείχαν με ομιλίες ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος κ. Θεοφάνης Γέμτος καθώς και ο Υπεύθυνος Αγορών της εταιρίας MISKO κ. Κώστας Θεοχαρίδης.