Τα αποτελέσματα του Πιλοτικού Αγρού MISKO 2019-2020

Τα αποτελέσματα του πιλοτικού αγρού

Στις 13/6/2020 έγινε η συγκομιδή του πιλοτικού αγρού στη Χάλκη. Υπενθυμίζω στους αναγνώστες ότι ο πιλοτικός αγρός εγκαταστάθηκε τον περασμένο Νοέμβριο στο πλαίσιο του Προγράμματος Ελληνικού Σίτου MISKO με στόχο να επιδείξει στους αγρότες καλλιεργητικές τεχνικές που θα βελτιώσουν τις αποδόσεις των χωραφιών τους με καλύτερη διαχείριση. Στόχευε να συγκρίνει καλλιεργητικές πρακτικές όπως η αμειψισπορά (ένα μέρος μετά από καλαμπόκι και ένα μετά από ρεβίθι), την κατεργασία εδάφους (ακατεργασία, μειωμένη και συμβατική) και τη χρήση της Διαδικτυακής Συμβουλευτικής Υπηρεσίας Υποβοήθησης στη Λήψη Αποφάσεων διαχείρισης καλλιέργειας σκληρού σίτου το granoduro.net® (Decision Support System –Σύστημα Υποβοήθησης στη Λήψη Αποφάσεων – ΣΥΛΑ).

Ο πιλοτικός αγρός έκτασης 92 στρεμμάτων χωρίστηκε σε 4 υποτεμάχια:
1. Σπορά μετά από καλαμπόκι με ακατεργασία (σπορά χωρίς καμία παρέμβαση εκτός από τεμαχισμό- διασκορπισμό της βιομάζας) με τη σπαρτική για ακατεργασία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι καλλιεργητικές φροντίδες ακολούθησαν τις οδηγίες του granoduro.net® (ΣΥΛΑ).
2. Σπορά μετά από καλαμπόκι με κατεργασία του εδάφους που περιελάβανε ένα πέρασμα για τεμαχισμό- διασκορπισμό της βιομάζας, ένα πέρασμα με καλλιεργητή και ένα με βαρέως τύπου «σβωλοτρίφτη» (περιστροφικό καλλιεργητή), σπορά με τη σπαρτική για ακατεργασία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι καλλιεργητικές φροντίδες ακολούθησαν τις συνήθειες του παραγωγού δηλαδή λίπανση σε μια δόση κλπ.
3. Σπορά μετά από ρεβίθι με μειωμένη κατεργασία δηλαδή πέρασμα με ένα μέσο καλλιεργητή και σπορά με συμβατική σπαρτική μηχανή. Οι καλλιεργητικές φροντίδες ακολούθησαν τις οδηγίες του granoduro.net®.
4. Σπορά μετά από ρεβίθι με μειωμένη κατεργασία δηλαδή πέρασμα με ένα μέσο καλλιεργητή και σπορά με συμβατική σπαρτική μηχανή. Οι καλλιεργητικές φροντίδες ακολούθησαν τις συνήθειες του παραγωγού κυρίως μία δόση επιφανειακής αζωτούχου λίπανσης.

Είναι αλήθεια ότι οι οδηγίες του ΣΥΛΑ επηρέασαν τον παραγωγό που σε πολλές περιπτώσεις ακολούθησε τις οδηγίες. Η σπορά έγινε νωρίς (αρχές Νοεμβρίου πριν από τις βροχές) που εξασφάλισε πολύ καλό φύτρωμα σε όλο το χωράφι. Οι περισσότεροι παραγωγοί που επισκέπτονταν το χωράφι δεν πίστευαν ότι θα φυτρώσει η ακατεργασία αλλά διαψεύστηκαν. Η σπορά έγινε με 21 κιλά/στρέμμα όπως πρότεινε το granoduro.net® (ο παραγωγός πιστεύω ότι θα έσπερνε 24 -25 κάτι που ίσως θα αύξανε το πλάγιασμα πριν τη συγκομιδή). Οι βροχές του Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου και οι υψηλές θερμοκρασίες μέχρι τον Ιανουάριο έδωσαν πολύ πρώιμη φυτεία. Το granoduro.net® μας συμβούλευσε να εφαρμόσουμε νωρίς την πρώτη δόση του επιφανειακού λιπάσματος στις αρχές Φεβρουαρίου λίγο πριν από μια μικρή βροχή που επίσης προέβλεψε το ΣΥΛΑ καθώς είναι συνδεδεμένο με μετεωρολογικούς σταθμούς. Ο παραγωγός μας ακολούθησε με μια δόση τον ίδιο χρόνο. Η πρωιμότερη εφαρμογή ήταν ορθή καθώς βοήθησε στην ανάπτυξη των αδελφιών και έδωσε εξαιρετικές φυτείες. Η δεύτερη δόση επιφανειακής λίπανσης στα δύο τεμάχια εφαρμόστηκε τα μέσα Μαρτίου. Στην ξηρή φετινή άνοιξη (αρχές) φάνηκε ότι τα τεμάχια με πολλά φυτικά υπολείμματα στην επιφάνεια (τα δύο τεμάχια μετά το καλαμπόκι) διατηρούσαν υψηλότερη υγρασία. Φαίνεται ότι η μείωση της εξάτμισης της υγρασίας βοήθησε στη διατήρησή της. Με βάση τις οδηγίες του λογισμικού κάναμε ένα ψεκασμό για σεπτόρια και με βάση τον πληθυσμό των ζιζανίων ένα ψεκασμό με ζιζανιοκτόνο για πλατύφυλλα. Τέλος την εβδομάδα πριν από τον καύσωνα κάναμε ένα πότισμα με ράμπα σε όλο το χωράφι.

 

Πίνακας.

 

Ποια είναι τα αποτελέσματα;

Φαίνονται στον Πίνακα. Είναι φανερό ότι η ακατεργασία στο καλαμπόκι με το granoduro.net® (κύρια διαφορά η ακατεργασία, το μεγαλύτερο στρώμα βιομάζας στην επιφάνεια του χωραφιού και η διπλή δόση επιφανειακής αζωτούχου λίπανσης) έδωσε τη μεγαλύτερη παραγωγή. Τη μεγαλύτερη παραγωγή στο καλαμπόκι έναντι των τεμαχίων με ρεβίθι πρέπει να την αποδώσουμε στο στρώμα βιομάζας που μείωσε τις απώλειες υγρασίας στη ξηρή περίοδο.

Η υπεροχή των τεμαχίων που ακολούθησαν το granoduro.net® πρέπει να αποδοθεί στις δύο δόσεις επιφανειακής λίπανσης. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι το granoduro.net® αναγνώρισε το άζωτο που έμεινε στο χωράφι μετά το ρεβίθι και συνέστησε μια μικρή σχετικά εφαρμογή αζώτου στην πρώτη δόση (αρχές Φεβρουαρίου) ενώ η δεύτερη ήταν η ίδια με το τεμάχιο μετά το καλαμπόκι.

Παρουσιάζει ενδιαφέρον η επίδραση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σπόρου. Ουσιαστικά έγιναν δύο αναλύσεις δειγμάτων. Η μια, από ένα δείγμα που συγκέντρωσε ο παραγωγός από κάθε υποτεμάχιο και αναλύθηκαν στο εργαστήριο του Μύλου της Barilla στο Βόλο. Είναι αυτά που φαίνονται στον Πίνακα. Φαίνεται ότι οι πρωτεΐνες στα τεμάχια μετά το καλαμπόκι είναι μειωμένες (12,89% και 12,70 %) ενώ μετά το ρεβίθι αυξημένες στο 14,4%. Σημειώνω ότι το 14,5% έχει στα συμβόλαια της MISKO πριμ ποιότητας 2 λεπτά ενώ το 12,8% δεν έχει. Από τα υπόλοιπα ποιοτικά χαρακτηριστικά η ποιότητα γλουτένης είναι πολύ καλή, ενώ το χρώμα και ειδικό βάρος είναι καλά αλλά όχι πολύ καλά.

 

Γράφει ο Φάνης Γέμτος, Γεωπόνος, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.