Εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε σκληρό σιτάρι

Πέρυσι τέτοιον καιρό είχα περιγράψει έναν πιλοτικό αγρό που δημιουργήσαμε με το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO σε συνεργασία με την εταιρεία Augmenta Agriculture, (είναι αυτή που αναπτύσσει και κατασκευάζει το λιπασματοδιανομέα eyeQ, για μεταβλητή εφαρμογή δόσεων λιπασμάτων) (https://www.augmenta.ag/), ώστε να εφαρμόσουμε τεχνικές γεωργίας ακριβείας και με την ελληνική εταιρεία FONDAGRO, εκπρόσωπο της ιταλικής εταιρείας Horta Srl (https://www.horta-srl.it/sito/), που διαθέτει το λογισμικό granoduro.net.

 

Στόχος η διάδοση των προτεινόμενων καλλιεργητικών πρακτικών στους αγρότες της περιοχής προς όφελος τόσο των ιδίων με μείωση του κόστους παραγωγής όσο και της ποιότητας των παραγόμενων ζυμαρικών. Τώρα έχουμε τα αποτελέσματα του πρώτου έτους που θα σας παρουσιάσω.

 

 

Εικόνα. Αγρός με τον δείκτη βλάστησης από DRONE τον Μάρτιο του 2018.

 

 

Ο αγρός εγκαταστάθηκε σε ένα χωράφι 80 στρεμμάτων. Επαναλαμβάνω συνοπτικά τον σχεδιασμό του πιλοτικού για να το υπενθυμίσω στους αναγνώστες. Στον πιλοτικό αγρό εφαρμόστηκαν:

1. Χρήση αμειψισπορών. Στον πιλοτικό, προηγούμενη καλλιέργεια σε ένα μέρος (55 περίπου στρέμματα), ήταν καλαμπόκι και στο άλλο φασόλια (ψυχανθές).

2. Χρήση ακαλλιέργειας. Τα τέσσερα τεμάχια σπάρθηκαν με ακαλλιέργεια ή ακατεργασία όπως προτιμούν κάποιοι και το ένα τεμάχιο με όργωμα (μάρτυρας).

3. Λίπανση. Εφαρμοστήκαν δύο δόσεις επιφανειακής λίπανσης στα τέσσερα τεμάχια (μία αρχές Απριλίου με φυγοκεντρικό λιπασματοδιανομέα και μία τέλος Απριλίου, με το σύστημα στάγδην άρδευσης).

4. Χρήση Γεωργίας Ακριβείας. Σε δύο από τα τέσσερα τεμάχια, έγινε εφαρμογή μεταβλητών δόσεων με τη χρήση του μηχανήματος eyeQ που ανέπτυξε η Augmenta. Στο τέλος έγινε χαρτογράφηση της παραγωγής με μια θεριζοαλωνιστική με αισθητήρες, που μας διέθεσε η ALPHA SEEDS του Μιχάλη Ανατολίτη.

5. Άρδευση. Εφαρμόστηκε σε όλα στάγδην άρδευση.

6. Σε όλα τα τεμάχια έγιναν εφαρμογές παρασιτοκτόνων σύμφωνα με τις συνθήκες και με βάση το λογισμικό (σύστημα υποβοήθησης λήψης αποφάσεων από τους αγρότες) granoduro.net, που στηρίζεται σε μετεωρολογικά στοιχεία, από μετεωρολογικό σταθμό στον Πιλοτικό αγρό.

Σε όλα τα αγροτεμάχια σπάρθηκε η ποικιλία SVEVO, στις συνιστόμενες για την περιοχή και το χωράφι ποσότητες σπόρου σε συνδυασμό με τις υποδείξεις του granoduro.net. Στον Πίνακα περιγράφονται ακριβώς τα τεμάχια και οι πρακτικές που εφαρμόστηκαν. Καθώς σε ορισμένα σημεία έγιναν κάποιες μεταβολές, όπως π.χ. ένα τμήμα έμεινε χωρίς την πρώτη δόση της επιφανειακής λίπανσης, για να δούμε το αποτέλεσμα. Στο τέλος ο Πιλοτικός Αγρός συγκομίστηκε με θεριζοαλωνιστική μηχανή που είχε αισθητήρες χαρτογράφησης της παραγωγής και παρήχθησαν χάρτες παραγωγής. Στην εικόνα φαίνεται ο αγρός με τον δείκτη βλάστησης από drone τον Μάρτιο του 2018.

Καλλιεργητικές πρακτικές που εφαρμόστηκαν στον Πιλοτικό.

Τεμάχιο 1 2 3 4 5
Καλλιεργητικές εργασίες Περιγραφή Περιγραφή Περιγραφή Περιγραφή Περιγραφή
Προηγούμενη καλλιέργεια Φασόλι Φασόλι Καλαμπόκι Καλαμπόκι Καλαμπόκι
Όργωμα
Προετοιμασία σποροκλίνης
Σπορά Ακκαλλιέργεια,

Ποικιλία SVEVO

Ακκαλλιέργεια,

Ποικιλία SVEVO

Ακκαλλιέργεια,

Ποικιλία SVEVO

Ακκαλλιέργεια,

Ποικιλία SVEVO

Ποσότητα σπόρου 24 κιλά Χ 0.50 €/κ 24 κιλά Χ 0.50 €/κ 24 κιλά Χ 0.50 €/κ 24 κιλά Χ 0.50 €/κ 24 κιλά Χ 0.50 €/κ
Λίπανση βασική 15 κ/στρ, 20-10-0

0,42 €/κ

15 κ/στρ, 20-10-0

0,42 €/κ

15 κ/στρ, 20-10-0

0,42 €/κ

15 κ/στρ, 20-10-0

0,42 €/κ

15 κ/στρ, 20-10-0

0,42 €/κ

Λίπανση επιφανειακή πρώτη διαφοροποιημένη 18 κ/στρ, 40-0-0, 0,462€/κ 25 κ/στρ, 40-0-0, 0,462€/κ 27 κ/στρ, 40-0-0, 0,462€/κ 25 κ/στρ, 40-0-0, 0,462€/κ 24 κ/στρ, 40-0-0, 0,462€/κ
Λίπανση επιφανειακή Ομοιόμορφη 8 κιλά 34,5-0-0, €/κ 8 κιλά 34,5-0-0, €/κ 8 κιλά 34,5-0-0, €/κ 8 κιλά 34,5-0-0, €/κ 8 κιλά 34,5-0-0, €/κ
Φυτοπροστασία – ζιζανιοκτονία Axial – 1λίτρο στα 12 στ – 61 €/λ Axial – 1λίτρο στα 12 στ – 61 €/λ Axial – 1λίτρο στα 12 στ – 61 €/λ Axial – 1λίτρο στα 12 στ – 61 €/λ Axial – 1λίτρο στα 12 στ – 61 €/λ
Φυτοπροστασία- Σεπτόρια Δεν εφαρμόστηκε Δεν εφαρμόστηκε Δεν εφαρμόστηκε Δεν εφαρμόστηκε Δεν εφαρμόστηκε
Άρδευση Στάγδην Μια άρδευση, εκτίμηση κόστους Μια άρδευση, εκτίμηση κόστους Μια άρδευση, εκτίμηση κόστους Μια άρδευση, εκτίμηση κόστους Μια άρδευση, εκτίμηση κόστους
Συγκομιδή 11-6-18 11-6-18 11-6-18 11-6-18 11-6-18

Σημείωση:

Τα 5 στρέμματα του τεμαχίου 2 είχαν προηγούμενη καλλιέργεια φασόλι, οπότε δημιουργούνται δύο υποτεμάχια, το 2α με προηγούμενη καλλιέργεια φασόλι και το 2β με προηγούμενη καλλιέργεια καλαμπόκι.

Στο 1/3 του τεμαχίου 3 δεν εφαρμόστηκε η πρώτη δόση του λιπάσματος, οπότε δημιουργούνται δύο υποτεμάχια, το 3α με κανονική λίπανση και το 3β με μειωμένη λίπανση κατά 24 κιλά 40-0-0, δηλαδή κατά 9,6 μονάδες αζώτου.

 

Γράφουν : Φάνης Γέμτος, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Υπεύθυνος του Προγράμματος Ελληνικού Σίτου Misko
Πήγη : Εφημερίδα Ελευθερία