Η εφαρμογή της πρώτης δόσης λίπανσης και διαφοροποιημένη δόση

Οι φετινές καιρικές συνθήκες του χειμώνα μέχρι σήμερα ήταν μάλλον ανοιξιάτικες με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό προκάλεσε γρήγορη ανάπτυξη των σιτηρών. Σε κάποιους αγρότες που έσπειραν πολύ πρώιμα και με μεγάλη ποσότητα σπόρου η πρόσφατη χιονόπτωση προκάλεσε πλάγιασμα των φυτών. Ελπίζω ότι οι φυτείες αποκαταστάθηκαν καθώς το σιτάρι δεν είχε «καλαμώσει» και λογικά τα φυτά θα επανήλθαν. Να δούμε η δεύτερη χιονόπτωση τι θα προκαλέσει.

Η ανάπτυξη του σκληρού σιταριού έκανε αναγκαία την πρώιμη εφαρμογή της πρώτης δόσης των επιφανειακών αζωτούχων λιπασμάτων. Το granoduro.net συνέστησε να κάνουμε μια επιφανειακή λίπανση στο τέλος Ιανουαρίου στο τεμάχιο μετά το βάμβακι με μια μικρή ποσότητα νιτρικής αμμωνίας. Δεν μπορέσαμε να το κάνουμε, καθώς ο ξηρός καιρός θα μείωνε ουσιαστικά την απορρόφηση και θα αύξανε τις απώλειες. Με βάση την πρόβλεψη του καιρού για βροχές από 11 μέχρι 14/2 εφαρμόσαμε την επιφανειακή λίπανση στις 10/2/21 για τα τεμάχια της ακατεργασίας με χρήση του granoduro.net ενώ ο παραγωγός στις 8-2-21 με το δικό του λιπασματοδιανομέα εφάρμοσε 26 κιλά/ στρέμμα ή 12 μονάδες αζώτου (τεμάχια 1,4,7). Το λίπασμα που χρησιμοποιήσαμε ήταν ουροθειική αμμωνία 46-0-0 με επιβραδυντή σύμφωνα με τις συνήθειες του παραγωγού.

Στα τεμάχια με ακατεργασία και σύμφωνα με τις οδηγίες του granoduro.net οι δόσεις – στόχος που εφαρμόσαμε ήταν:
1. Μετά από βαμβάκι με δυνατότητα άρδευσης (στόχος παραγωγής 600 κιλά/στρέμμα): 12,1 μονάδες στο τέλος του αδελφώματος ή 26,3 κιλά/στρέμμα 46-0-0 (τεμάχια 3,5 στο σχήμα).
2. Μετά από κουκί με δυνατότητα άρδευσης (στόχος παραγωγής 600 κιλά/στρ.) 4,5 μονάδες αζώτου ή 19 κιλά/στρέμμα 46-0-0 (τεμάχια 2 και 6 στο σχήμα).
3. Μετά από κουκί χωρίς άρδευση (στόχος παραγωγής 400 κιλά/στρ) 2,3 μονάδες αζώτου ή 5 κιλά/στρέμμα 46-0-0 (τεμάχιο 8).

Για την εφαρμογή των λιπασμάτων στα τεμάχια (2, 3, 5, 6, 8) χρησιμοποιήθηκε λιπασματοδιανομέας REKOR που ήταν εφοδιασμένος με τον ειδικό εξοπλισμό για μεταβλητή δόση λίπανσης της AUGMENTA που περιγράψαμε αναλυτικά στα φύλλα της «ΕτΔ» 21ης και 28ης Δεκεμβρίου 2020. Για να έχουμε μια σύγκριση των τεμαχίων με μεταβλητή δόση λιπασμάτων με την ομοιόμορφη χωρίσαμε τα τεμάχια στα δύο, με το ένα μέρος να δέχεται μεταβλητή δόση λιπάσματος και το άλλο ομοιόμορφη. Επομένως στα τεμάχια 2, 3 και 8 εφαρμόστηκε μεταβλητή δόση λιπασμάτων και στα 4, 5, 7 ομοιόμορφη, στις δόσεις του granoduro.net. Το τελικό σχέδιο φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

 

 

Το σύστημα της AUGMENTA έχει τον αισθητήρα που μετρά το ανακλώμενο ηλιακό φως από τη φυτεία και εκτιμά έναν δείκτη βλάστησης τον AUGMENTA INDEX. Ενδιαφέρον έχει ο χάρτης με τον δείκτη AUGINDEX που φαίνεται στο σχήμα. Ο χάρτης δημιουργήθηκε με πέρασμα του τρακτέρ με τον αισθητήρα να λειτουργεί χωρίς να εφαρμόζει λίπασμα από όλο το χωράφι ανά 16 μέτρα που είναι το πλάτος διανομής του λιπάσματος. Ο δείκτης όπως δείχνει η δεύτερη εικόνα ξεχωρίζει σαφέστατα το τμήμα που είχε προηγούμενη καλλιέργεια το κουκί που προφανώς έχει επάρκεια αζώτου κάτι που δείχνει το μέγεθος του δείκτη που είναι κοντά στο 1. Εάν εφαρμόζαμε το λίπασμα με βάση τον δείκτη αυτό τότε προφανώς στο τεμάχιο μετά το κουκί θα εφαρμόζαμε λιγότερο λίπασμα. Αυτό δείχνει η τρίτη εικόνα που δείχνει τη θεωρητική εφαρμογή του λιπάσματος με 100 κιλά/εκτάριο (10 κιλά/στρέμμα). Στην εικόνα το τμήμα που έχει με κίτρινο το τεμάχιο μετά το κουκί (αντιστοιχεί περίπου σε 80 κιλά/εκτάριο) και με πράσινο μετά το βαμβάκι (που αντιστοιχεί με λίγο πάνω από τα 100). Ο παραγωγός δεν έκανε διαφοροποίηση της λίπανσης στα δύο τεμάχια και εφάρμοσε την ίδια ποσότητα και στα δύο. Το ίδιο αποτέλεσμα μείωσης του λιπάσματος μετά το κουκί έδωσε και η χρήση του granoduro.net που μας συνέστησε να εφαρμόσουμε τη μισή δόση λιπάσματος στο τεμάχιο μετά το κουκί (9κιλά/στρ.) έναντι 26 κιλών/στρ. στο τεμάχιο μετά το βαμβάκι. Η θεωρητική εφαρμογή λιπάσματος το VFM (εικονική διαχείριση λιπάσματος) που φαίνεται στην τρίτη εικόνα, στο τμήμα με προηγούμενη καλλιέργεια το κουκί θα εφαρμόζαμε περίπου 8 έναντι 10,5 κιλά/στρέμμα στο τεμάχιο μετά το βαμβάκι. Αυτό δίνει μια εξοικονόμηση της τάξεως του 20% ή χονδρικά 1 ευρώ /στρ. Από την άλλη το granoduro.net δίνει μεγαλύτερη μείωση, αλλά τη συμπληρώνει με τη δεύτερη δόση που συνιστά όπως θα δούμε αργότερα. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η ορθολογική εφαρμογή λιπάσματος θα έχει οφέλη στην καλλιέργεια, την απόδοση και την ποιότητα, αλλά και θα περιορίσει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Διότι το επιπλέον αζωτούχο λίπασμα δεν θα χρησιμοποιηθεί από τα φυτά και με βροχερή άνοιξη θα εκπλυθεί προς τα βαθύτερα στρώματα του εδάφους προκαλώντας μελλοντικά τη νιτρορύπανση των υπόγειων υδροφορέων, ενώ μέρος θα χαθεί στην ατμόσφαιρα ως οξείδια του αζώτου που είναι αέρια του θερμοκηπίου.

Ας έχουμε επίσης υπόψη ότι η νέα ΚΑΠ ζητά μείωση των λιπασμάτων και της απώλειας θρεπτικών στοιχείων που θα είναι προϋπόθεση για τις μελλοντικές επιδοτήσεις.

 

Γράφουν: Φάνης Γέμτος, Ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Υπεύθυνος Προγράμματος Ελληνικού Σίτου ΜΙSKO.
Email: gemtos@agr.uth.gr / programma.sitou.misko@gmail.com
Πηγή : Εφημερίδα Ελευθερία