Οικονομικά στοιχεία του Πιλοτικού Αγρού 2019-2020 MISKO

Η εξέλιξη της φυτείας μέχρι σήμερα (αρχές Απριλίου) είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική. Η ανάπτυξη στο τέλος του 2019 και τις αρχές του 2020 ήταν πολύ καλή εξ αιτίας των υψηλών θερμοκρασιών.

Μετά την ανομβρία στις αρχές του έτους υπήρχαν μάλλον απαισιόδοξες προβλέψεις που ανατράπηκαν το αμέσως επόμενο διάστημα με τις βροχές που έπεσαν. Πολλοί παραγωγοί ετοιμάζονταν να ποτίσουν. Με την αλλαγή του καιρού μετατράπηκε σε αισιοδοξία για την καλλιέργεια φέτος. Οι καιρικές συνθήκες φέτος ήταν ιδιαίτερες. Τα δύο διαγράμματα δείχνουν τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν.
Οι βροχοπτώσεις ήταν λίγες τον Οκτώβριο. Το πλεονέκτημα της ακαλλιέργειας και της πρώιμης σποράς είναι ότι η σπορά έγινε στις αρχές Νοεμβρίου πριν από τις βροχές του Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου. Η σπορά έγινε σε σχετικά ξηρό έδαφος χωρίς να συμπιεστεί. Όσοι δεν πρόλαβαν τις βροχές προφανώς αναγκάστηκαν να κατεργαστούν το έδαφος με υγρές συνθήκες και να σπείρουν αργά. Βλέπουμε επίσης ότι οι βροχές του Μαρτίου – αρχών Απριλίου ήταν ιδιαίτερα καλές για την καλλιέργεια. Οι θερμοκρασίες ήταν ιδιαίτερα υψηλές στο τέλος του έτους που προτίμησαν την καλλιέργεια, γι’ αυτό κάναμε νωρίς τη λίπανση.

Στις 18/3 εφαρμόσαμε ζιζανιοκτόνα για πλατύφυλλα στα τεμάχια μετά το ρεβίθι με Mustag καθώς υπήρχαν πληθυσμοί που θα δημιουργούσαν πρόβλημα στην καλλιέργεια. Από εδώ και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός και αν χρειαστούν επεμβάσεις για ζιζανιοκτονία ή άλλη φυτοπροστασία.

Κορονοϊού επιτρέποντος θα προσπαθήσουμε να οργανώνουμε μια μέρα επίσκεψης του αγρού στις αρχές Μαΐου. Σήμερα όποιος επιθυμεί μπορεί να τον επισκεφτεί. Βρίσκεται κοντά στο νεκροταφείο της Χάλκης. Αν από τον δρόμο που οδηγεί στο νεκροταφείο, συνεχίσετε στον χωματόδρομο είναι το δεύτερο χωράφι στο αριστερό σας χέρι ιδιοκτησίας του Νώντα Σπανούλη. Όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να το βρει εύκολα και να κάνει τις παρατηρήσεις του.

Το μέχρι σήμερα κόστος παραγωγής των τεμαχίων φαίνεται στον (Πίνακα). Είναι προφανές ότι η συμβατική κατεργασία του εδάφους προσθέτει σημαντικό κόστος παραγωγής που δεν είναι δυνατό να καλύψει όποια διαφορά στην παραγωγή. Σημειώνω ότι όλα τα τελευταία χρόνια στις δοκιμές που κάναμε δεν είχαμε μείωση παραγωγής με ακαλλιέργεια, αντίθετα τις περισσότερες χρονιές είχαμε μεγαλύτερη κυρίως διότι η καλή λειτουργία της σπαρτικής έδινε καλύτερο και πιο ομοιόμορφο φύτρωμα.

Όπως φαίνεται στον (Πίνακα) το κόστος μέχρι σήμερα είναι 73 €/στρέμμα για το συμβατικό καλαμπόκι έναντι 58,4 €/στρέμμα του τεμαχίου με τις προτεινόμενες τεχνικές και τη χρήση του λογισμικού. Στα τεμάχια μετά το ρεβίθι η διαφορά είναι μόνο 3,8 €/στρέμμα, κυρίως γιατί δεν είχαμε διαφορά στην κατεργασία του εδάφους. Η διαφορά του κόστους παραγωγής είναι ιδιαίτερα σημαντική και θα αυξήσει ουσιαστικά το εισόδημα των παραγωγών. Τα 15 €/στρέμμα αντιστοιχούν σε 75 κιλά σιτάρι με τιμή 200€ /τόνο. Καιρού θέλοντος στο επόμενο διάστημα (μετά τις έντονες βροχοπτώσεις των αρχών Απριλίου ο Μάιος θα καθορίσει την τελική παραγωγή) πιστεύουμε ότι θα είναι μια καλή χρονιά για το σκληρό σιτάρι.

Ενέργεια Καλαμπόκι

/granoduro.net

Καλαμπόκι

συμβατικό

Ρεβίθι

/granoduro.net

Ρεβίθι

συμβατικό

€/στρέμμα €/στρέμμα €/στρέμμα €/στρέμμα
Καταστροφέας 5 5
Κατεργασία 15 7 7
Σπορά 7 7 5 5
Σπόρος

0,6 €/κ

12,6 12,6 13,2 13,2
Ψεκασμός 3 3
Ψεκαστικό 2 2
Λίπανση Α

0,6 €/κ

13,14 26,4 6,6 26,4
Διανομή 2 2 2 2
Λίπανση Β 13,6 13,6
Διανομή 2 2
Ζιζανιοκτονία Πλατύφυλλα 3 3
Ψεκαστικό 2 2
Σύνολο 58,14 73 54,4 58,2

Παράλληλα με το πιλοτικό σπείραμε και κάποια άλλα χωράφια, ένα από αυτά με φακή. Ήταν ένα επικλινές χωράφι που φαίνεται στη (φωτογραφία). Είναι ένα χαρακτηριστικό χωράφι στην περιοχή δεξιά του αυτοκινητόδρομου Λάρισας Βόλου που υφίσταται σημαντική διάβρωση κάθε χρόνο. Η χρήση ακαλλιέργειας και διατήρησης των φυτικών υπολειμμάτων στην επιφάνεια για να μη μένει ακάλυπτο το έδαφος το καλοκαίρι είναι η τεχνική που μπορεί να μειώσει τη διάβρωση. Η ενσωμάτωση καλλιεργειών φυτοκάλυψης μπορεί να αυξήσει την οργανική ουσία και τη γονιμότητα του εδάφους ώστε να μην εγκαταλειφθεί η καλλιέργεια όταν μειωθούν οι επιδοτήσεις. Την προηγούμενη χρονιά το χωράφι δεν συγκομίστηκε λόγω χαμηλής παραγωγής. Μετά ένα πέρασμα με καταστροφέα (λόγω βιολογικής καλλιέργειας δεν μπορούσαμε να ψεκάσουμε για καταστροφή των ζιζανίων) η σπορά έγινε χωρίς πρόβλημα, όπως δείχνει η (εικόνα). Η σπορά έγινε με ένα τρακτέρ 120 ίππων χωρίς δυσκολίες στην πλαγιά για όσους πιστεύουν ότι η σπαρτική για ακαλλιέργεια απαιτεί μεγάλα τρακτέρ. Το φύτρωμα ήταν απόλυτα ικανοποιητικό όπως δείχνουν οι (φωτογραφίες).

Οι φωτογραφίες και τα αποτελέσματα μέχρι σήμερα δείχνουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε συστήματα ακαλλιέργειας σε χειμερινές καλλιέργειες με σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής που θα αυξήσει το εισόδημα του αγρότη.

 

Γράφουν: Φάνης Γέμτος, Ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Υπεύθυνος Προγράμματος Ελληνικού Σίτου ΜΙSKO.
Email: gemtos@agr.uth.gr / programma.sitou.misko@gmail.com