Καλλιεργητικές τεχνικές σε πρόγραμμα σίτου – Μέρος 1ο

Τον περασμένο Δεκέμβριο δημοσίευσα ένα σημείωμα για ένα Πιλοτικό Αγρό που εγκαταστάθηκε στο Περίβλεπτο Μαγνησίας με τίτλο «Επίδειξη των προτεινόμενων καλλιεργητικών πρακτικών για την αειφορική παραγωγή υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους σκληρού σίτου».

Θυμίζω ότι στόχος ήταν να εφαρμόσουμε μια σειρά από καλλιεργητικές πρακτικές σε πέντε τμήματα ενός αγρού 80 στρεμμάτων. Οι καλλιεργητικές τεχνικές που δοκιμάστηκαν ήταν:

  1. Χρήση αμειψισπορών. Στον πιλοτικό προηγούμενη καλλιέργεια σε ένα μέρος ήταν καλαμπόκι και στο άλλο φασόλια (ψυχανθές). Σημειώνω ότι το χωράφι αυτό είχε τα προηγούμενα χρόνια καλλιεργηθεί με εφαρμογή ακαλλιέργειας. Είχε δηλαδή να οργωθεί τέσσερα χρόνια.
  2. Χρήση ακαλλιέργειας. Το τέσσερα τεμάχια σπάρθηκαν με ακαλλιέργεια και το ένα οργώθηκε και ακολουθήθηκαν οι συνήθεις πρακτικές των αγροτών (μάρτυρας). Δηλαδή στο ένα τεμάχιο έγινε όργωμα, προετοιμασία της σποροκλίνης και σπορά με συμβατική σπαρτική ενώ στα άλλα έγινε σπορά χωρίς προηγούμενη κατεργασία με τη μηχανή για ακαλλιέργεια του Π.Θ.
  3. Λίπανση.Σε όλα τα αγροτεμάχια έγινε βασική λίπανση πριν από τη σπορά με 15 κιλά/στρέμμα λιπάσματος 20-10-0. Στα τέσσερα τεμάχια εφαρμόστηκαν δύο δόσεις επιφανειακής λίπανσης (μια μέσα Μαρτίου και μια μέσα Απριλίου με το πότισμα με στάγδην και στο μάρτυρα μία (μέσα Μαρτίου). Στο μάρτυρα (συμβατική καλλιέργεια εφαρμόστηκαν σε μια δόση 32 κιλά /στρέμμα 40-0-0. Στα άλλα τεμάχια εφαρμόστηκαν δύο δόσεις η δεύτερη με 8 κιλά 34,5-0-0 με το στάγδην και 18 κιλά/στρέμμα 40-0-0 (στο τεμάχιο με μεταβλητή δόση λιπάσματος μετά από φασόλι), 27 κιλά/στρέμμα στο τεμάχιο με μεταβλητή λίπανση μετά από καλαμπόκι ενώ στα άλλα δύο εφαρμόστηκαν 25 κιλά/στρέμμα 40-0-0. Η καθυστερημένη εφαρμογή οφείλεται στην καθυστερημένη σπορά και φύτρωμα αλλά και στις καιρικές συνθήκες που ήταν υγρές και δεν επέτρεψαν την εφαρμογή νωρίτερα. Σημειώνω ότι η λίπανση έγινε ανάλογα με την εξέλιξη της φυτείας και όχι ημερολογιακά όπως κάνουν συνήθως οι αγρότες και ακολουθήθηκε το πρόγραμμα granoduro.net. Το granoduro.net όπως θα θυμούνται οι αναγνώστες είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα με ένα λογισμικό για υποβοήθηση των αγροτών στη λήψη αποφάσεων διαχείρισης της καλλιέργειας του σκληρού σίτου. Σε δύο από τα τέσσερα τεμάχια με τις δύο δόσεις, η πρώτη έγινε με εφαρμογή μεταβλητών δόσεων με τη χρήση του μηχανήματος eyeQ που ανέπτυξε η AGILE Agriculture Technologies. Το μηχάνημα αυτό έχει στο τρακτέρ αισθητήρες που μετρούν το χρώμα του σιταριού και με ένα αλγόριθμο υπολογίζουν τη ποσότητα του λιπάσματος που πρέπει να εφαρμοστεί. Η ρύθμιση μεταφέρεται αυτόματα στο λιπασματοδιανομέα που εφαρμόζει τη ποσότητα που πρέπει. Δηλαδή εκεί που το χρώμα είναι πιο κίτρινο εφαρμόζει μεγαλύτερη ποσότητα αζώτου ενώ στα πιο πράσινα λιγότερο.
  4. Εφαρμόστηκε σε όλα τα τεμάχια στάγδην άρδευση. Έγινε μια εφαρμογή στα μέσα Απριλίου. Δεν χρειάστηκε δεύτερη γιατί είχαμε βροχές στις αρχές Μαΐου που ήταν μέχρι 20/5 30 χιλιοστά.Τα λάστιχα ήταν τοποθετημένα ανά 2 μέτρα.
  5. Σε όλα τα τεμάχια εφαρμόστηκε το ζιζανιοκτόνο Axial ενώ δεν εφαρμόστηκε άλλο παρασιτοκτόνο σύμφωνα με τις συνθήκες και με βάση το λογισμικό (σύστημα υποβοήθησης λήψης αποφάσεων από τους αγρότες) granoduro.net που χρησιμοποίησε μετεωρολογικά στοιχεία από σταθμό στην περιοχή κοντά στον Πιλοτικό αγρό.

 

Σε όλα τα αγροτεμάχια σπάρθηκε η ποικιλία SVEVO στις συνιστώμενες για τη περιοχή και το χωράφι ποσότητες σπόρου από το granoduro.net. Η ποσότητα ήταν 24 κιλά/στέμμα περισσότερο από ότι συνήθως προτείνει το λογισμικό λόγω καθυστερημένης σποράς και κακής προετοιμασίας της σποροκλίνης που ήταν επί πλέον υγρή.

Ο Πιλοτικός Αγρός παρουσιάστηκε σε αγρότες και γεωτεχνικούς στις 3/5/18 σε μια μέρα ανοιχτής σε επισκέψεις. Το κάθε τεμάχιο επισημάνθηκε με πασσάλους και στο μέσο περίπου του κάθε ενός έγινε μια εσοχή με κοπή του σιταριού. Στην εσοχή τοποθετήθηκε μια πινακίδα με πληροφορίες για τις καλλιεργητικές τεχνικές που εφαρμόστηκαν, το κόστος της κάθε πρακτικής καθώς και σύγκριση με το κόστος της καλλιέργειας με όργωμα και τη συμβατική διαχείριση. Πολλοί αγρότες επισκέφτηκαν το αγρό και ενημερώθηκαν για τις πρακτικές που εφαρμόστηκαν. Σημειώνω και τονίζω ότι δεν ήταν ένας επιδεικτικός αγρός που όλα έγιναν σωστά για να δείξουμε την υπεροχή ενός συστήματος αλλά θέλαμε οι ίδιοι οι αγρότες να δουν μόνοι τους τις διαφορές και να επιλέξουν αν ταιριάζουν στις συνθήκες των χωραφιών τους.

Για να κάνουμε καλύτερη ενημέρωση, στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο κ Ευαγγελόπουλος της εταιρείας AGILE AGRCULTURE TECHOLOGIES για να εξηγήσει τη λειτουργία του λιπασματοδιανομέα διαφοροποιημένης λίπανσης που ανάπτυξε και ο κ. Καρτσιαφλέκης της εταιρείας FONTAGRO που ενημέρωσε για το granoduro.net. Έτσι οι αγρότες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν αλλά και να ρωτήσουν ότι ήθελαν για να μπορέσουν να καταλάβουν τις προτεινόμενες τεχνολογίες.

Ο Πιλοτικός Αγρός παραμένει ανοιχτός σε όποιον θέλει να τον επισκεφτεί.

Εικόνα. Open Field Day.

 

Εικόνα. Open Field Day.
Γράφουν : Φάνης Γέμτος, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Υπεύθυνος του Προγράμματος Ελληνικού Σίτου MISKO
Πηγή : Εφημερίδα Ελευθερία