Ρύθμιση του λιπασματοδιανομέα και αυτοματισμοί. Η δεύτερη δόση επιφανειακής λίπανσης

Πριν λίγες εβδομάδες αναφερθήκαμε στη λίπανση του σκληρού σίτου και στη χρήση του συστήματος για μεταβλητή δόση που παράγει και διαθέτει στη χώρα μας η νεοφυής εταιρεία AUGMENTA.

Θεσσαλικό δημιούργημα καθώς οι ιδρυτές είναι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ο ένας Θεσσαλός αγρότης. Σήμερα θα παρουσιάσω τη ρύθμιση του λιπασματοδιανομέα που γίνεται ηλεκτρονικά, με μεγάλη ακρίβεια και πολύ εύκολα. Ας δούμε πώς γίνεται.

Σε πρώτη φάση πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το κάθε λίπασμα έχει δικά του χαρακτηριστικά που είναι το διαφορετικό ειδικό βάρος, η διαφορετική κοκκομετρική σύσταση (μέγεθος και ομοιομορφία κόκκων) και η περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία. Επομένως σε κάθε εφαρμογή κάποιου λιπάσματος πρέπει να ρυθμίσουμε τον λιπασματοδιανομέα. Σε προηγούμενο σημείωμα περιέγραψα τις διαδοχικές δοκιμές που πρέπει να κάνουμε για να το πετύχουμε (Ελευθερία 25-01-21). Το ηλεκτρονικό σύστημα της AUGMENTA κάνει τη ρύθμιση εύκολη και κυρίως επιτρέπει την αλλαγή της ρύθμισης για το ίδιο λίπασμα σε όποια δόση θέλουμε με το πάτημα ενός κουμπιού.
Ο λιπασματοδιανομέας που φαίνεται στη φωτογραφία έχει δύο δίσκους που μπορούν να αφαιρεθούν, όπως δείχνει η εικόνα, και να επιτρέψουν τη ροή του λιπάσματος κατευθείαν σε ένα δοχείο που τοποθετείται από κάτω. Το δοχείο μπορεί να ζυγιστεί με μια ζυγαριά που διαθέτει το σύστημα. Χωρίς τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό το σύστημα θα ρυθμίζονταν με διαδοχικές δοκιμές. Υπολογίζοντας πλάτος εργασίας 16 μ. και ταχύτητα 9 χιλιόμετρα την ώρα καλύπτουμε 144 στρέμματα την ώρα ή 2,4 στρέμματα ανά λεπτό. Αν θέλουμε να εφαρμόσουμε 20 κιλά λιπάσματος, το στρέμμα θα πρέπει σε ένα λεπτό να βγει από τον λιπασματοδιανομέα (δηλαδή από την έξοδο στον πυθμένα της αποθήκης λιπάσματος) για μία θέση του διαφράγματος εξόδου 48 κιλά λιπάσματος συνολικά. Επομένως, από τη θέση του κάθε δίσκου 24 κιλά λιπάσματος. Αυτό, χωρίς τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό θα πρέπει να το πετύχουμε με διαδοχικές δοκιμές και να το επαναλάβουμε για κάθε νέα ρύθμιση που θέλουμε.

Τι κάνουν οι αλγόριθμοι του λιπασματοδιανομέα για μεταβλητές δόσεις λιπασμάτων; Χρειάζονται δύο δοκιμές. Στην πρώτη τοποθετείται ο μοχλός ρύθμισης σε μία θέση αυτόματα. Στη συνέχεια λειτουργεί ο λιπασματοδιανομέας με τον κάθε δίσκο διαδοχικά. Έχουμε τοποθετήσει στο Tablet τις παραμέτρους της εφαρμογής δηλαδή το πλάτος (16 μ.) και την ταχύτητα (9 km/h) εργασίας. Στη συνέχεια, αφήνουμε τον λιπασματοδιανομέα να λειτουργήσει για 1 λεπτό και ζυγίζουμε την ποσότητα του λιπάσματος που συγκεντρώσαμε στο δοχείο. Εισάγουμε από το Tablet την ποσότητα αυτή και επαναλαμβάνουμε τη δοκιμή. Εάν συγκεντρώσουμε στο δοχείο 21 κιλά τότε ο λιπασματοδιανομέας είναι έτοιμος για λειτουργία. Φυσικά επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία και για τον δεύτερο δίσκο. Από εδώ και πέρα δεν έχουμε παρά να εισάγουμε μέσω του Tablet τη δόση που θέλουμε να εφαρμόσουμε και ο λιπασματοδιανομέας τη διανέμει με μεγάλη ακρίβεια. Η αλλαγή της δόσης γίνεται με μια αλλαγή ρύθμισης που εισάγουμε μέσω του Tablet χωρίς άλλη διαδικασία.

Η ευκολία της ρύθμισης έκανε εύκολη την εφαρμογή των λιπασμάτων, καθώς έπρεπε να εφαρμόσουμε τρεις δόσεις. Όπως θα θυμούνται οι τακτικοί αναγνώστες στον πιλοτικό αγρό του Προγράμματος Ελληνικού Σίτου MISKO στο Κιλελέρ είχαμε τεμάχια με προηγούμενη καλλιέργεια βαμβάκι και κουκί με δυνατότητα ή μη άρδευσης. Σύμφωνα με τις οδηγίες του granoduro.net® είχαμε ένα εφαρμόσουμε τρεις δόσεις για τη δεύτερη επιφανειακή λίπανση με χρήση νιτρικής αμμωνίας. 9 κιλά λιπάσματος/στρ. μετά το βαμβάκι, 22 κιλά/στρ. μετά από κουκί με δυνατότητα άρδευσης και 12 κιλά/στρ. για το κουκί χωρίς δυνατότητα άρδευσης. Η νιτρική αμμωνία είναι το κατάλληλο λίπασμα για την εποχή καθώς με το νιτρικό τμήμα δίνει άμεσα άζωτο για να στηρίξει τη συνέχιση του καλαμώματος και η αμμωνία που δρα αργότερα θα εξασφαλίσει το άζωτο για την επίτευξη υψηλής πρωτεΐνης στον σπόρο. Σημειώνω ότι το σύστημα υποβοήθησης των αγροτών στη λήψη αποφάσεων μάς οδήγησε να εφαρμόσουμε μεγαλύτερη πρώτη δόση αζώτου στο βαμβάκι (26 κιλά ουρίας 46-0-0) στις αρχές Φεβρουαρίου και πολύ μικρότερες μετά από το κουκί (9,8 κιλά ουρίας 46-0-0 στο αρδευόμενο και 5 στο μη). Ο παραγωγός στα τεμάχια που διαχειρίζεται αποφάσισε να μην εφαρμόσει δεύτερη δόση λιπάσματος σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές του. Συνολικά εφαρμόσαμε 15,1 μονάδες αζώτου στο τεμάχιο μετά το βαμβάκι, 12,1 μετά από κουκί με άρδευση και 6,3 μετά από κουκί χωρίς άρδευση. Ο παραγωγός εφάρμοσε σε όλα τα τεμάχια 12 κιλά αζώτου το στρέμμα (ή 26 κιλά/στρέμμα ουρίας το στρέμμα). Περιμένουμε τα αποτελέσματα στην παραγωγή, στο κόστος και το κέρδος από το κάθε τεμάχιο για να αξιολογήσουμε τις μεταχειρίσεις.

 

Γράφουν: Φάνης Γέμτος, Ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Υπεύθυνος Προγράμματος Ελληνικού Σίτου ΜΙSKO.
Email: gemtos@agr.uth.gr / programma.sitou.misko@gmail.com

 

Πηγή : Εφημερίδα Ελευθερία