Σύγχρονα καινοτόμα εργαλεία συμβουλευτικής στη γεωργία

Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι οι τελευταίες σημαντικές αλλαγές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) έχουν δημιουργήσει ένα νέο περιβάλλον στο οποίο καλούνται οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις να δραστηριοποιηθούν.

Βασικό στοιχείο της νέας εποχής είναι η αυξημένη ελευθερία που έχουν πλέον οι παραγωγοί να επιλέγουν τι θα καλλιεργήσουν, έχοντας ως βασικό κριτήριο επιλογής τα οικονομικά αποτελέσματα της κάθε καλλιέργειας. Όπως κάθε αλλαγή, έτσι και αυτή απαιτεί τη δημιουργία και χρήση νέων εργαλείων που θα είναι υποστηρικτικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τέτοιου είδους εργαλεία μπορούν και πρέπει να αξιοποιούν τη διαθέσιμη νέα τεχνολογία, προκειμένου η χρήση τους να είναι όσο το δυνατό πιο φιλική προς τους χρήστες.

Η εταιρεία ΜΙSΚΟ, μέσω του Προγράμματος Ελληνικού Σίτου (https://miskoprogrammasitou.gr), ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η καλλιέργεια στην Ελλάδα, χρηματοδότησε τη δημιουργία ενός καινοτόμου λογισμικού, που δίνει τη δυνατότητα στους παραγωγούς, χωρίς καμία χρέωση, να υπολογίζουν το κόστος παραγωγής και την κερδοφορία που προκύπτει από την καλλιέργεια του σκληρού σιταριού. Το λογισμικό αυτό είναι το αποτέλεσμα της επιτυχούς συνεργασίας της εταιρείας με το Εργαστήριο Αγροτικής Οικονομίας και Καταναλωτικής Συμπεριφοράς του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με επιστημονικό υπεύθυνο του έργου τον υπογράφοντα.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία θέλοντας να στηρίξει με τον πλέον αντικειμενικό τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των αγροτών που επιθυμούν να καλλιεργήσουν σκληρό σιτάρι, τους δίνει τη δυνατότητα να προβάλουν τα οικονομικά αποτελέσματα που προκύπτουν από τον τρόπο που καλλιεργούν. Επιπρόσθετα, μπορούν να δοκιμάζουν εναλλακτικά καλλιεργητικά σενάρια, προκειμένου να καταλήξουν σε αυτό που οδηγεί στη μέγιστη κερδοφορία. Το πρόγραμμα δίνει επίσης τη δυνατότητα να αποθηκεύονται τα οικονομικά στοιχεία κάθε καλλιεργητικής περιόδου, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο τους παραγωγούς να ανατρέχουν σε αυτά και να διαπιστώνουν τις επιπτώσεις που είχαν σε παραγωγικό και οικονομικό επίπεδο οι όποιες αλλαγές έχουν γίνει από χρονιά σε χρονιά.Το πρόγραμμα δίνει ακόμη τη δυνατότητα καταγραφής μετεωρολογικών στοιχείων που επηρεάζουν καθοριστικά την εξέλιξη της παραγωγής και την αποθήκευσή τους για μελλοντικές συγκρίσεις που θα κριθούν αναγκαίες.

Τα οφέλη που προκύπτουν για τους παραγωγούς είναι πολλά και σημαντικά:

* Υπολογισμός οικονομικού αποτελέσματος με αντικειμενικό και ορθό μεθοδολογικά τρόπο.

* Αξιολόγηση εναλλακτικών τρόπων καλλιέργειας για την αναζήτηση του πλέον κατάλληλου τρόπου, χωρίς να είναι αναγκαία η υλοποίηση στην πράξη του κάθε καλλιεργητικού σεναρίου.

* Δημιουργία αρχείου καλλιεργητικών πρακτικών ανά περίοδο, που θα μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο αξιολόγησης καλλιεργητικών πρακτικών που έχουν υλοποιηθεί στο παρελθόν.

* Βελτίωση διαπραγματευτικής δύναμης των παραγωγών για βελτίωση της οικονομικότητας της καλλιέργειας, βασισμένη σε αντικειμενικά και μη αμφισβητήσιμα στοιχεία.

Οι παραγωγοί επισκεπτόμενοι την παραπάνω ιστοσελίδα θα μπορούν να βρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη χρήση του προγράμματος, ακολουθώντας βήμα-βήμα τις οδηγίες που δίνονται. Η επιστημονική ομάδα που το δημιούργησε, προσπάθησε να το κάνει όσο πιο φιλικό προς το χρήστη, κάνοντας δυνατή τη χρήση του ακόμη και από άτομα που δεν έχουν μέχρι σήμερα ιδιαίτερη εξοικείωση με το διαδίκτυο. Επισημαίνεται ότι έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες πρόνοιες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του λογισμικού, όπως αυτές προβλέπονται από τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία. Η επιστημονική ομάδα που υλοποίησε το έργο ελπίζει ότι η προσπάθεια αυτή θα αποτελέσει την αφετηρία για την υλοποίηση παρόμοιων δράσεων προκειμένου ο αγροτικός κόσμος να αποκτήσει τα απαραίτητα εργαλεία για την αντιμετώπιση του ολοένα αυξανόμενου επιχειρηματικού ρίσκου που συνδέεται με τις δυνάμεις της αγοράς.

* Γράφει ο Γ. Βλόντζος

* Ο Γιώργος Βλόντζος είναι αναπληρωτής καθηγητής, δ/ντής Εργαστηρίου Αγροτικής Οικονομίας και Καταναλωτικής Συμπεριφοράς, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας