Το πότισμα του σκληρού σιταριού: Πόσο αποδίδει η άρδευση;

Ένα δεύτερο πείραμα άρδευσης σκληρού σίτου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας πτυχιακής εργασίας στο ΤΕΙ Θεσσαλίας (ήδη Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) στο αγρόκτημα της Λάρισας.

Επιβλέπων καθηγητής ήταν ο Δημήτρης Καλφούντζος και φοιτητής ο Κ. Ραχμανίδης. Το πείραμα εγκαταστάθηκε σε αγροτεμάχιο του ΤΕΙ, σπάρθηκε με ποικιλία SVEVO και εφαρμόστηκαν άρδευση με στάγδην και με καταιονισμό. Ο καταιονισμός έγινε με μικρά μπεκ – spray που εξασφαλίζουν καλή ομοιομορφία εφαρμογής του νερού, κάτι που δεν συμβαίνει όταν ποτίζουμε με καρούλια. Η εφαρμογή του λιπάσματος έγινε με το νερό (υδρολίπανση) είτε με επιφανειακή εφαρμογή. Η εφαρμογή των λιπασμάτων στα πέντε τεμάχια ήταν:

Βασική λίπανση: 6 μονάδες αζώτου / 5,2 μονάδες φωσφόρου (μονάδες είναι κιλά το στρέμμα).

  • 1ο τεμάχιο: άρδευση με καταιονισμό και επιφανειακή λίπανση (ΚΕΛ), Πρώτη δόση στις 10-3-18 6.91 μονάδες Ν σε Νιτρική Αμμωνία (ΝΑ), δεύτερη δόση στις 30-3-18 πάλι 6,91 μονάδες Ν σε ΝΑ σύνολο 19,82.
  • 2ο τεμάχιο μάρτυρας: χωρίς άρδευση με επιφανειακή λίπανση (ΜΕΛ), Πρώτη δόση 10-3-18 6.91 μονάδες Ν σε ΝΑ, δεύτερη δόση 30-3-18 πάλι 6,91 μονάδες Ν σε ΝΑ σύνολο 19,82
  • 3ο τεμάχιο: με στάγδην άρδευση και υδρολίπανση (ΣΥΔ), 10-4-18 υδρολίπανση 13,82 μονάδες Αζώτου, σύνολο 19,82 μονάδες αζώτου
  • 4ο τεμάχιο: με στάγδην άρδευση και επιφανειακή λίπανση (ΣΕΛ) Πρώτη δόση 10-3-18 6.91 μονάδες Ν σε ΝΑ, δεύτερη δόση 30-3-18 πάλι 6,91 μονάδες Ν σε ΝΑ σύνολο 19,82
  • 5ο τεμάχιο: με στάγδην άρδευση και δύο (2) δόσεις υδρολίπανσης (Σ2ΥΔ). Πρώτη δόση 10-4-18 υδρολίπανση 6,91 μονάδες Αζώτου σε ΝΑ δεύτερη δόση 24-4-18 υδρολίπανση 6,91 μονάδες Αζώτου σε ΝΑ σύνολο 19,82 μονάδες αζώτου.

Η ποσότητα του αρδευτικού νερού που εφαρμόστηκε εκτιμήθηκε με βάση της εξατμισοδιαπνοή των φυτών. Δηλαδή εκτιμήθηκε η ποσότητα νερού που καταναλώνεται από τα φυτά από το έδαφος και διαπνέεται στην ατμόσφαιρα αυξημένη κατά την εξάτμιση από την επιφάνεια του εδάφους, υπολογίστηκε με βάση τα μετεωρολογικά στοιχεία και λογισμικό του οργανισμού τροφίμων του ΟΗΕ (FAO). Εφαρμόστηκε ένα ποσοστό αυτής της ποσότητας. Έγιναν τρεις αρδεύσεις της καλλιέργειας με στάγδην, στις 29-4-18 και δόση άρδευσης 40 mm (κυβικά μέτρα/στρέμμα), στις 10-5-18 με 48 mm και στις 20-5-2018 με 46 mm. Τρεις αρδεύσεις της καλλιέργειας έγιναν με καταιονισμό στις 29-4-18 και δόση άρδευσης 45 mm, στις 10-5-18 με 56 mm και στις 20-5-2018 με 52 mm. Η συνολική βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου ήταν 229,40 mm και εφαρμόστηκαν συνολικά 134mm (ή κυβικά μέτρα νερού το στρέμμα) στα τρία τεμάχια με στάγδην και 150 mm στο τεμάχιο με καταιονισμό.

Πίνακας 1
Απόδοση

Kg/στρέμμα

Αύξηση

παραγωγής%

σχετικά με   μάρτυρα

Τεμάχια ΜΟ
ΚΕΛ 689,5 +40%
ΜΕΛ 409,75
ΣΥΔ 649,5 +36,91%
ΣΕΛ 611 +32,94%
Σ2ΥΔ 635 +35,47%
Πίνακας 2
Μεταχείριση Ειδ. Βάρος Πρωτεΐνη

%

Υγρασία

%

Αύξηση % πρωτείνη
1  ΚΕΛ 76,3 15,82 14,43 22,80
2  ΜΕΛ 78,4 12,89 14,77
3  ΣΥΔ 78,3 16,06 15,61 24,59
4  ΣΕΛ 77,6 14,78 14,41 14,66
5  Σ2ΥΔ 78,4 16,04 14,18 24,44

Στον Πίνακα 1 φαίνεται η παραγωγή των διαφόρων τεμαχίων. Το ΜΕΛ είναι ο μάρτυρας χωρίς άρδευση που έδωσε 409 κιλά σπόρου το στρέμμα. Όλα τα τεμάχια που δέχθηκαν άρδευση έδωσαν αποδόσεις πάνω από 600 κιλά/στρέμμα, μια ιδιαίτερα υψηλή απόδοση. Τη μέγιστη παραγωγή (689,5 κιλά/στρέμμα) έδωσε το τεμάχιο που αρδεύτηκε με καταιονισμό (τεχνητή βροχή) και διανομή του λιπάσματος στην επιφάνεια του χωραφιού με το τεμάχιο με μια υδρολίπανση και στάγδην άρδευση να ακολουθεί. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σπόρου στον Πίνακα 2 ήταν πολύ καλά καθώς όλα τα ποτισμένα τεμάχια είχαν πρωτεΐνες πάνω από 14% που σημαίνει ότι θα είχαν πάρει υψηλότερη τιμή εάν είχαν συμβόλαια με τη MISKO. Τη μεγαλύτερη τιμή έδωσε η υδρολίπανση στις αρχές Απριλίου, δηλαδή την εποχή που γνωρίζουμε ότι χρειάζεται το φυτό για να τροφοδοτήσει επαρκώς το σπόρο και να αποδώσει υψηλή πρωτεΐνη. Οι τιμές του ειδικού βάρους δεν είναι απόλυτα ικανοποιητικές. Ίσως μια υπόδειξη ότι έπρεπε να ποτίσουμε λίγο νωρίτερα για να αποφύγουμε κάποια ζημιά από την ξηρασία του Απριλίου της περσινής χρονιάς.

 

Το συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε είναι ότι η άρδευση μπορεί να μας δώσει σημαντική αύξηση της παραγωγής σκληρού σίτου που μπορεί να φτάσει σε πάνω από τα 700 κιλά το στρέμμα. Ιδιαίτερα η στάγδην άρδευση μας επιτρέπει να ποτίσουμε και αργά στην περίοδο χωρίς να δημιουργούμε πρόβλημα στα φυτά ενώ η υδρολίπανση στις αρχές Απριλίου μας δίνει υψηλές πρωτεΐνες. Ένα ερώτημα που μου δημιουργήθηκε από τα αποτελέσματα είναι: αξίζει να ποτίζουμε με 700 mm νερού το καλαμπόκι για να παράγουμε 1.500 κιλά το στρέμμα όταν με 150mm μπορούμε να έχουμε 700 κιλά σκληρό σιτάρι; Αξίζει να το συζητήσουμε αλλά ο χώρος μας στην εφημερίδα τελείωσε.

 

Γράφουν: Φάνης Γέμτος, Ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Υπεύθυνος Προγράμματος Ελληνικού Σίτου ΜΙSKO.
Email: gemtos@agr.uth.gr / programma.sitou.misko@gmail.com
Πηγή : Εφημερίδα Ελευθερία