Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Ερευνητικών και Πτυχιακών Εργασιών 2017-2018 στη Θήβα

Την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου MISKO στη Θήβα, με σκοπό την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τις εργασίες των συνεργαζόμενων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων με την εταιρία MISKO.

Συμμετείχαν οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των 9 προγραμμάτων (3 Ερευνητικά – 3 Μεταπτυχιακά – 3 Προπτυχιακά) του πρώτου έτους, με τις επιστημονικές τους ομάδες, καθώς και φοιτητές γεωπονίας από όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Οι Ερευνητικές Μελέτες και οι Προ / Μετά Πτυχιακές Εργασίες που παρουσιάστηκαν ήταν οι εξής :

Ερευνητικές Εργασίες

  1. Φουντάς Σπυρίδων (ΓΠΑ) – Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη λίπανση και διαχείριση των ζιζανίων
  2. Δόρδας Χρήστος (ΑΠΘ) – Επίδραση της χρησιμοποίησης λιπασμάτων αργής αποδέσμευσης στην απόδοση και στην ποιότητα σκληρού σιταριού
  3. Βλόντζος Γεώργιος (ΠΘ) – Ανάπτυξη ενός Διαδικτυακού Εργαλείου για τον υπολογισμό του κόστους λειτουργίας γεωργικών εκμεταλλεύσεων φυτικής παραγωγής

 

Προπτυχιακές Εργασίες

  1. Αντωνόπουλος Χρήστος (ΠΘ) – Ανάπτυξη ενός λογισμικού συστήματος για τον οπτικό έλεγχο και τη χωρική αποτύπωση των θρεπτικών αναγκών της καλλιέργειας του σίτου
  2. Καρκάνης Ανέστης (ΠΘ) – Αξιολόγηση της συνδυαστικότητας και της αποτελεσματικότητας διαφόρων ζιζανιοκτόνων και μυκητοκτόνων σε καλλιέργεια σκληρού σιταριού
  3. Καλφούντζος Δημήτριος (ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) – Επίδραση της μεθόδου άρδευσης και της υδρολίπανσης στη παραγωγή και ποιότητα του σκληρού σίτου

 

Μεταπτυχιακές Εργασίες 

  1. Αθανασίου Χρήστος (ΠΘ) – Αξιολόγηση μεθόδων εναλλακτικών της φωσφίνης για την αντιμετώπιση των εντόμων αποθηκών στο σιτάρι
  2. Κατσούλας Νικόλαος (ΠΘ) – Μελέτη της χωρικής και χρονικής παραλλακτικότητας φυσιολογικών χαρακτηριστικών της ανάπτυξης του σίτου με σκοπό την αξιοποίηση των πληροφοριών σε εφαρμογές γεωργίας ακριβείας
  3. Οικονόμου Γαρυφαλλιά (ΓΠΑ) – Αξιολόγηση της ανθεκτικότητας στην ξηρασία της ποικιλίας σκληρού σιταριού (Triticum turgidum ssp. durum ) “Svevo”

 

Το καλωσόρισμα έγινε από τον διευθυντή του εργοστασίου κύριο Αλεξίου Γεώργιο και από εργαζόμενους τις εταιρίας διαφόρων τμημάτων, οι οποίοι συνέβαλλαν στην πραγματοποίηση της ροής της εκδήλωσης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι υπεύθυνοι του Προγράμματος Ελληνικού Σίτου, κύριος Γέμτος Θεοφάνης, Υπεύθυνος του Προγραμμάτος Ελληνικού Σίτου και ο κύριος Θεοχαρίδης Κώστας, Υπεύθυνος Αγορών της εταιρίας MISKO.

Επίσης παρευρέθηκε η κυρία Αγνιάδη Βάντα, Διευθύντρια Marketing της εταιρίας MISKOο κύριος Σταθακόπουλος Ηλίας Marketing Manager και υπεύθυνος για το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO, η κυρία Τουτουντζή Νάντια Marketing Professional της MISKO, καθώς και συνεργάτες του Marketing της εταιρίας MISKO.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη των παρευρισκόμενων στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρίας MISKO στην Ελλάδα.