Πιλοτικός Αγρός 2019 – 2020: Δείτε το video με την διαδικασία σε όλη την καλλιεργητική περίοδο

Η MISKO, αντλώντας δύναμη από την αγάπη της για την ελληνική γη και την προσήλωσή της στην παραγωγή υψηλής ποιότητας σκληρού σίτου, της πρώτης ύλης των ζυμαρικών, το 2017 δημιούργησε το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτεί δράσεις έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων τεχνικών καλλιέργειας, μεταφοράς τεχνογνωσίας στους Έλληνες αγρότες, εκπαίδευσης των αγροτών στις νέες καλλιεργητικές πρακτικές και εφαρμογής νέων τεχνολογιών στη γεωργία. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αειφορικής παραγωγής υψηλής ποιότητας σκληρού σίτου στην Ελλάδα προς όφελος της κοινωνίας, των παραγωγών και του κλάδου των ζυμαρικών.

Μία από τις δράσεις του Προγράμματος Ελληνικού Σίτου MISKO ήταν και η δημιουργία ενός πιλοτικού αγρού, όπου πραγματοποιήθηκε εφαρμογή  διαφορετικών καλλιεργητικών πρακτικών και σύγκριση τους με σκοπό τη προώθηση των βέλτιστων καλλιεργητικών πρακτικών.  Δοκιμάστηκαν τεχνικές όπως αμειψισπορά, ακατεργασία, και χρήση του granoduro.net.

Ο αγρός κατά την καλλιεργητική περίοδο 2019 – 2020 δημιουργήθηκε στη Χάλκη Λάρισας, σε έκταση 92 στρεμμάτων. Η απεικόνιση των δράσεων φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί.