Λογισμικό υπολογισμού του κόστους παραγωγής από τη MISKO

 

Στον ιστότοπο (http://miskoprogrammasitou.gr) υπάρχουν πλέον πληροφορίες για όλες τις δράσεις του προγράμματος. Θα κάνω μια γρήγορη παρουσίαση για να βοηθήσω όποιον θέλει να βρει πληροφορίες για θέματα που τον ενδιαφέρουν.

Κάτω από τον τίτλο το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, υπάρχουν πληροφορίες για το όραμα του προγράμματος και την ομάδα που το στηρίζει. Στον τίτλο ΔΡΑΣΕΙΣ υπάρχει αναφορά στις ενημερώσεις που έχουν γίνει στους αγρότες (φωτογραφίες αλλά και οι παρουσιάσεις που έγιναν) και τα προγράμματα συνεργασίας με τα Πανεπιστήμια της Χώρας. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί εκεί να βρει τις προκηρύξεις των προγραμμάτων καθώς και τους τίτλους και τους επιστημονικά υπεύθυνους των προγραμμάτων. Κάτω από τον τίτλο ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ δίνονται στοιχεία για τον πιλοτικό αγρό που εγκαταστάθηκε στην περιοχή του Αερινού την καλλιεργητική περίοδο 1917-18. Στον τίτλο ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ο ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει στοιχεία για τη συμβολαιακή γεωργία που προσφέρει η MISKO και τους όρους της, καθώς και στοιχεία για το πού πρέπει να απευθυνθεί εάν ενδιαφέρεται. Πατώντας το στοιχείο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ο ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει έναν πλούτο δημοσιευμάτων που προέκυψαν από τη λειτουργία του προγράμματος. Εδώ θα βρει άρθρα για τη διαχείριση της καλλιέργειας και τις καλλιεργητικές πρακτικές που προτείνουμε να εφαρμοστούν, όπως χρήση αμειψισπορών και εισαγωγή ψυχανθών στην εναλλαγή των καλλιεργειών, τον χρόνο σποράς, στοιχεία για την κατεργασία του εδάφους, χρήση κατάλληλης ποικιλίας και χρήση πιστοποιημένου σπόρου, τους χρόνους εφαρμογής κυρίως επιφανειακής αζωτούχου λίπανσης, τους μηχανισμούς απώλειας του αζώτου και πώς θα περιορίσουμε τις απώλειες, πώς θα επηρεάσουμε θετικά την ποιότητα του προϊόντος, στοιχεία για την εφαρμογή του λογισμικού granoduronet στη διαχείριση των αγροκτημάτων, στοιχεία για την εφαρμογή τεχνικών της γεωργίας ακριβείας, όπως διαφοροποιημένη λίπανση και χαρτογράφηση παραγωγής , στοιχεία για το κόστος παραγωγής καθώς και δημοσιεύματα για τον πιλοτικό αγρό και τα αποτελέσματα που είχαμε. Υπάρχει ένας πλούτος πληροφοριών (ένα μεγάλο μέρος έχει δημοσιευτεί σ’ αυτή τη σελίδα της φιλόξενης «ΕτΔ») που μπορούν να βοηθήσουν τους αγρότες στην καλύτερη διαχείριση των καλλιεργειών τους. Στον τίτλο TA ΝΕΑ βρίσκονται πληροφορίες και σχετικό υλικό για τις εκδηλώσεις του προγράμματος, ενώ κάτω από τις ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ απαντάμε σε ερωτήσεις που μας θέτουν οι χρήστες του ιστότοπου και βοηθούν και άλλους χρήστες.

 

 

Ο ιστότοπος έχει επί πλέον ένα σημαντικό στοιχείο που είναι το λογισμικό υπολογισμού του κόστους παραγωγής. Το λογισμικό αυτό αναπτύχθηκε από τον καθηγητή που Π.Θ. κ. Βλόντζο και την ομάδα του στο πλαίσιο ενός μικρού ερευνητικού προγράμματος που χρηματοδότησε η MISKO. Με το λογισμικό αυτό ο αγρότης μπορεί να καταγράψει τις καλλιεργητικές πρακτικές που εφάρμοσε δημιουργώντας ένα ημερολόγιο εργασιών αλλά και καιρού. Ο ενδιαφερόμενος εισάγει στο λογισμικό τα στοιχεία της εκμετάλλευσής του, όπως χωράφια (ιδιόκτητα και ενοικιαζόμενα), μηχανήματα που διαθέτει, χρόνους εργασίας των μηχανημάτων και καύσιμο που κατανάλωσε, εφόδια που χρησιμοποίησε και το κόστος τους, καθώς και ξένη εργασία τόσο ανθρώπινη όσο και μηχανημάτων. Με βάση τα στοιχεία αυτά ο χρήστης μπορεί να εκτιμήσει το κόστος των εργασιών και τελικά το κόστος παραγωγής του σιταριού. Το λογισμικό έχει δύο πολύ χρήσιμα για το χρήση στοιχεία. Μπορεί να δοκιμάσει διάφορες τιμές και να δει τι επιπτώσεις θα έχουν στο κόστος παραγωγής. Για παράδειγμα, μπορεί να βάλει διαδοχικά τις τιμές δύο τρακτέρ που σκέπτεται να αγοράσει και να δει ποια θα είναι η επίδραση των αποσβέσεων στο κόστος παραγωγής του. Θα μπορούσε να συγκρίνει το κόστος των αποσβέσεων και των λοιπών εισροών με τις τιμές που ζητούν οι επαγγελματίες της αγοράς και να δει τι από τα δύο τον συμφέρει. Ένα δεύτερο στοιχείο, που θεωρώ σημαντικό, είναι ότι ο χρήστης μπορεί να κρατήσει αρχείο με τα στοιχεία της κάθε χρονιάς είτε τυπώνοντας τα στοιχεία είτε στον ιστότοπο. Αυτό είναι σημαντικό γιατί ο αγρότης μπορεί να ανατρέξει σε προηγούμενα χρόνια με διαφορετικές καιρικές συνθήκες και να δει την επίδραση των καλλιεργητικών τεχνικών που εφάρμοσε στην καλλιέργεια. Είναι σημαντικό να μάθουμε να σκεπτόμαστε όχι μόνο με τα στοιχεία της προηγούμενης χρονιάς αλλά και με στοιχεία περισσότερων ετών του παρελθόντος κάνοντας μια απλή στατιστική για να παίρνουνε τις σωστές αποφάσεις. Για το λογισμικό θα υπάρξει σχετικό αναλυτικό σημείωμα από τον κ. Βλόντζο και θα προσπαθήσουμε να οργανώσουμε εκπαιδεύσεις χρηστών για να βοηθήσουμε τους αγρότες να το χρησιμοποιήσουν και να το αξιοποιήσουν.

 

Γράφουν: Φάνης Γέμτος, Ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Υπεύθυνος Προγράμματος Ελληνικού Σίτου ΜΙSKO.
Email: gemtos@agr.uth.gr / programma.sitou.misko@gmail.com
Πηγή : Εφημερίδα Ελευθερία