ΟΡΑΜΑ
Όραμά μας είναι η συνεχής συμβολή μας στη γεωργική ανάπτυξη και η δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω της συνεργασίας μας με Έλληνες Παραγωγούς, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και νέους επιστήμονες του γεωργικού τομέα.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η MISKO συνεργάζεται με εξειδικευμένους επιστήμονες υψηλού κύρους για το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου...
μάθε περισσότερα
ΝΕΑ
Το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO θέτει τις βάσεις για μία αειφορική παραγωγή σκληρού σίτου υψηλής ποιότητας
μάθε περισσότερα