ΟΡΑΜΑ
Όραμά μας είναι η συνεχής συμβολή μας στη γεωργική ανάπτυξη και η δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω της συνεργασίας μας με Έλληνες Παραγωγούς, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και νέους επιστήμονες του γεωργικού τομέα.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η MISKO συνεργάζεται με εξειδικευμένους επιστήμονες υψηλού κύρους για το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου...
μάθε περισσότερα
ΔΡΑΣΕΙΣ
Με το Πρόγραμμα Ελληνκού Σίτου η MISKO δραστηριοποιήται στην έρευνα, την εκπαίδευση, την καινοτομία και την μεσογειακή διατροφή.
μάθε περισσότερα